Angrerett

Her finner du angrerettskjema som kan benyttes ved bruk av angreretten ved kjøp av varer og tjenester fra BRM Norway AS sin nettbutikk.

Skjemaet er tilgjengelig i 2 utgaver:

  • Angrerettskjema tilrettelagt for elektronisk utfylling. Kan fylles ut og sendes via mail ved å klikke på knappen nederst i skjemaet. Kan også skrives ut og sendes manuelt pr. mail eller post. Klikk her for å åpne skjema i eget vindu.
  • Angrerettskjema tilrettelagt for utskrift og utfylling. Sendes manuelt pr. mail eller post.
    Klikk her for å åpne skjema i eget vindu.

Veiledning for utfylling:
Vi ber om at man fyller ut alle relevante felter i skjemaet. Dersom man kun ønsker å gå fra deler av avtalen, oppgi informasjon om hvilke produkter eller tjenester som bruk av angreretten gjelder for i feltet “spesifikasjoner”. Gjelder bruk av angreretten hele avtalen er der ikke behov for å fylle ut dette feltet. Ved betaling via Paypal skal man ikke oppgi kontonummer da tilbakebetaling vil bli foretatt via melding til Paypal om tilbakebetaling. Dersom du likevel ønsker manuell tilbakebetaling kan du oppgi kontonummer i skjemaet, men vi ber da om at du skriver en kommentar om dette i feltet “spesifikasjoner” eller skriver “MB” foran kontonummeret.

Generelt om og vilkår for bruk av angrerett:
Angrerettloven gjelder for avtaler om kjøp av varer og tjenester som forbrukere inngår med næringsdrivende. Den gjelder for avtaler inngått ved fjernsalg og for avtaler inngått utenom den næringsdrivendes faste forretningslokaler. Med fjernsalg menes at avtale inngås uten at partene er til stede samtidig. Angrerettloven gjelder ikke ved kjøp av varer og tjenester i butikk.

Kjøper kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angreretten gjelder for varer og enkelte tjenester. Det er ikke angrerett på varer og produkter som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, dvs. varer som ikke er prefabrikkert og som fremstilles på grunnlag av forbrukerens individuelle valg eller beslutninger, også kalt “fremstillingsvarer”. Dette gjelder også for varer som ikke inngår i selgers produktportefølje men som fremskaffes spesielt for kjøper etter kjøpers spesifikasjoner og beskrivelse, også kalt “skaffevarer”.

Angreretten forutsetter at kjøper senest innen 14 dager etter å ha mottatt leveransen gir selger melding om bruk av angreretten. Mottar kjøper angrerettskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøper mottar angrerettskjema og opplysningene. Har ikke kjøper mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Angrerettskjema kan sendes kjøper sammen med ordrebekreftelse eller faktura, pr. e-post eller sammen med varene. Angrerettskjema vil være tilgjengelig for nedlastning under vilkår i hovedmenyen i nettbutikken. Kjøper kan benytte angrerettskjema fra selger, men dette er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at kjøper sender en melding om at han vil bruke angreretten før fristen utløper med opplysninger om hvordan kjøper vil returnere varen.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende må varen være ubrukt og leveres tilbake til selger i tilnærmet samme stand og mengde som da kjøper mottok den. Om mulig bør kjøper sende tilbake varen til selger i originalemballasjen. Kjøper er ansvarlig bare for den reduksjon i varens verdi som skyldes annen handtering av varen/produktet enn den som er nødvendig for å fastslå dens art, egenskaper og funksjon. (Dette åpner ikke for bruk av varen)

Velger kjøper å gå fra avtalen ved å benytte seg av angreretten skal selger tilbakebetale til kjøper den betaling selger har mottatt for varen. Gjelder bruk av angreretten hele avtalen skal selger også tilbakebetale leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at kjøper har valgt en annen type levering enn billigste typen standardlevering som selger tilbyr). Selger er forpliktet til å tilbakebetale til kjøper innen 14 dager fra den dag selger mottar varen, henteseddel eller varen er stilt til selgers rådighet. Dersom kjøper ikke overholder frister etter angrerettloven kan selger opprettholde kravet.

Kjøper må returnere varene til selger, uten unødvendig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter han underrettet selger om bruk av angreretten. Fristen er overhold dersom kjøper sender tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.

Kjøper må selv betale kostnadene for returforsendelsen.