Betalingsbetingelser

Betalingsvilkårene gjelder for salg av varer og tjenester fra BRM Norway AS (selger) sin nettbutikk, pr. telefon, e-post eller fra selgers forretningsadresse til forbruker (kjøper). Betalingsvilkårene regulerer vilkårene for de betalingsformer som selger tilbyr til kjøper og inngår som en del av kjøpsvilkårene.

Generelt
Betalingsvilkårene er en del av kjøpsvilkårene og regulerer ikke alene vilkårene for kjøpsavtalen mellom selger og kjøper. Betalingsvilkårene gjelder for salg av varer og tjenester fra nettbutikk, pr. telefon, e-post eller fra selgers forretningsadresse til forbruker. Betalingsvilkårene gir kjøper en oversikt over tilgjengelige betalingsformer og hvilke vilkår som er gjeldende. Totalkostnaden som det blir referert til i punk 5 i kjøpsvilkårene er i betalingsvilkårene også omtalt som “ordretotal”.

1. Betalingsformer
Følgende betalingsformer er tilgjengelig for kjøper med de forbehold som er omtalt under hver enkelt punkt nedenfor:

– PayPal
– Forskuddsbetaling
– Oppkrav
– Kontant
– Faktura

For kjøper under 18 år på bestillingstidspunktet gjelder kun kontant ved levering eller utlevering av varen ved postoppkrav

2. PayPal
Selger tilbyr betaling via PayPal i nettbutikken. Dette er en enkel og sikker betalingsløsing hvor man har mulighet til å betale både med Visa og andre betalingskort. Der er ikke krav til at kjøper må ha eller vil måtte opprette PayPal konto for å gjennomføre betaling. Ved betaling blir kjøper overført til Paypal som ivaretar kjøpers sikkerhet og ingen betalingsdetaljer blir lagret hos selger.

3. Forskuddsbetaling
Ved forskuddsbetaling betaler kjøper inn ordretotalen til selgers konto før levering. Kjøper vil få tilsendt ordrebekreftelse hvor det fremgår leveringsdato for når varen eller tjenesten kan leveres fra selger. Denne leveringsdatoen er da gjeldende for når forskuddsbetalingen skal overføres og være registrert på selgers konto. Når selger har registrert forskuddsbetalingen pakkes og leveres varene eller tjenesten til kjøper uten unødvendig opphold. Der er ingen gebyrer ved forskuddsbetaling.

4. Oppkrav
Ved oppkrav betaler kjøper for bestillingen ved utlevering av forsendelsen. Ved betalingsform oppkrav tilkommer et gebyr på kr. 90,- inkl. mva.

5. Kontant ved levering
Det er kun kjøpere med valg leveringsform henting eller tilkjøring som kan benytte seg av denne betalingsformen. Kjøper betaler da ordretotalen kontant ved henting på virksomhetsadressen eller tilkjøring (gjelder kun kommunene Vågsøy og Selje). Selger gjør kjøper oppmerksom på at selger ikke oppbevarer kontanter på sin virksomhetsadresse eller medbringer dette ved tilkjøring og at veksling med bakgrunn i dette ikke alltid vil kunne være mulig. Ved kontant betaling får kjøper overlevert kontantfaktura hvor selger signerer for mottatt betaling.

6. Faktura
Faktura utstedes ved forsendelse av varen og sendes elektronisk til oppgitt e-postadresse ved bestilling. Dersom kjøper ønsker å få tilsendt faktura pr. post må kjøper gjøre selger oppmerksom på dette. Om ikke annet er avtalt er betalingsbetingelsene netto pr. 14 dager. Ved valg av faktura påløper det fakturagebyr med kr. 50,- inkl. mva.

Dersom kjøper ikke betaler ved forfall av faktura påløper renter, etter forsinkelsesrenteloven, fra forfallsdato. Rentesatsen fastsettes av finansdepartementet, p.t. 9,25% p.a. Gebyr vil påløpe etter inkassoforskriftens §1-2. Ved purring med påfølgende inkassovarsel vil gebyr utgjøre totalt kr. 130,-. Selger forbeholder seg retten etter inkassoforskriften å sende kun et varsel, inkassovarsel hvor gebyr da vil utgjøre kr. 65,- Dersom kravet fortsatt ikke er innfridd etter fristen på 14 dager etter tilsendt inkassovarsel vil kravet bli oversendt til inkasso og rettslig pågang uten ytterligere varsel med de merkostnader dette vil medføre for kjøper.

Selger benytter Visma Collectors for oppfølging av forfalte faktura/krav. For kunde medfører dette at om kravet ikke er betalt innen den fristen som fremgår av inkassoforskriften §1-2 etter forfall vil kravet automatisk bli overført Visma Collectors for oppfølging. Visma Collector vil stå for utsending av purre-/inkassovarsel, innkreving av renter fra forfall samt inkasso og rettslig pågang om kravet fortsatt ikke er innfridd etter den fristen som fremgår av tilsendt inkassovarsel. I det Visma Collector overtar og starter oppfølgingen av kravet kan kun innbetaling med innfriende virkning gjøres til Visma Collector.