Lenker

Kjøpsvilkårene eller andre vilkår som inngår i en avtale om forbrukerkjøp skal ikke forstås som noen begrensing i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter. Selger kan tilby kjøper bedre vilkår enn det som fremgår av de lovbestemte rettighetene. I tilfeller hvor kjøpsvilkårene ikke direkte gir løsning på en problemstilling må vilkårene utfylles med relevante lovbestemmelser.

Nedenfor er en oversikt over noen aktuelle lover som regulerer forbruker kjøp samt lenker hvor dette er tilgjengelig.

Forbrukerkjøpsloven
Angrerettloven
Markedsføringsloven
E-handelsloven
– Kredittkjøpsloven
Personopplysningsloven