Returbetingelser

Returvilkårene gjelder for eventuelle returer av kjøpte varer fra BRM Norway AS (selger) sin nettbutikk, pr. telefon, e-post eller fra selgers forretningsadresse til forbruker (kjøper). Returvilkårene regulerer vilkårene for retur, både de lovfestede og andre returordninger som selger måtte tilby til kjøper. Returvilkårene inngår som en del av kjøpsvilkårene.

Generelt
Kjøpers lovfestede rettigheter samt vilkår (angrerett, reklamasjoner etc.) er i all hovedsak utfyllende omtalt i kjøpsvilkårene. Returvilkårene erstatter ikke kjøpsvilkårene, men inngår i disse for at kjøper skal få en oversikt over vilkårene for retur samt gjennomføringen.

1. Returadresse
Om ikke annet er avtalt på forhand er selgers returadresse:
BRM Norway AS
Gt. 1, Nr. 96
6700 Måløy

2. Retur ved bruk av angrerett
Kjøper har etter angrerettloven 14 dagers angrerett etter levering av varen til kjøper. Dersom kjøper har meldt fra at han ønsker å benytte seg av angreretten skal varene som er omfattet av dette returneres til selger innen 14 dager. Kjøper må selv dekke returkostnadene. Ved retur skal varen/-e være ubrukt og skal leveres tilbake til selger i tilnærmet samme stand og mengde som da kjøper mottok varen. Kjøper må påse at varen/-e er pakket på en slik måte at dette blir ivaretatt. Varer sendt i retur med oppkrav vil ikke bli uthentet med mindre dette er avtalt med selger på forhand og oppkravsbeløpet er omforent mellom partene.

Ved bruk av angreretten etter at varen/-e er sendt fra selger, men før den er gjort tilgjengelig på avtalt hentested eller på annen måte gjort tilgjengelig for kjøper, må kjøper likevel henter ut pakken eller gjøre avtale om retur (kjøper betaler da returfrakt direkte til fremsender/transportør) for å unngå at fristene etter angrerettloven ikke skal bli overholdt. Ved retur av uavhentede pakker påløper også egne gebyrer.

3. Retur ved reklamasjoner og garantier
Returer som følge av reklamasjon eller garanti skal alltid være avtalt med selger på forhand. Selger dekker kostnadene ved retur av varer som faller inn under reklamasjonsrett eller garanti og avgjør hvordan varen skal sendes i retur. Kjøper skal levere varen forsvarlig pakket på avtalt hentested (oftest vil dette være samme sted som opprinnelig utleveringssted for varen) med mindre dette kan anses som urimelig og medføre vesentlige ulemper for kjøper. Varer sendt i retur med oppkrav vil ikke bli uthentet med mindre dette er avtalt med selger på forhand og oppkravsbeløpet er omforent mellom partene.

4. Retur av uavhentede pakker
Dersom kjøper unnlater å hente pakken på postkontor eller annet utleveringssted vil selger belaste kjøper for gebyr +frakt tur/retur. Gebyret skal dekke selgers faktiske kostander ved returen og er fastsatt til kr. 100,- pr. uavhentet pakke. Dette dekker da tilbakeføring til lager og det administrative arbeidet knyttet til returen. Gebyr +frakt tur/retur vil bli trukket fra ved tilbakebetaling, ved kreditering av faktura eller fakturert kjøper seperat.

5. Andre returer
Ved retur av varer som ikke faller inn under kjøpers angrerett, reklamasjon eller garanti må der gjøres avtale mellom partene i hvert enkelt tilfelle. Returgebyr vil da kunne påløpe med inntil 25% av vareverdi og kjøper vil måtte dekke returkostnader. Fremstillings- og skaffevarer vil i hovedsak ikke kunne returneres.